مریم عبدی

سلام ! منم مریم عبدی

زبان ها
وضعیت پروفایل
تایید شده

تماس با من

25,000,000 تومان/روزی
 • 11 اتاق خواب
 • 10 دوش در سرویس حمام
 • 30 میهمان
 • کلبه
1,000,000 تومان/روزی
 • 3 اتاق خواب
 • 2 دوش در سرویس حمام
 • 10 میهمان
 • ویلا
برجسته
550,000 تومان/روزی
 • بدون اتاق اتاق خواب
 • 1 دوش در سرویس حمام
 • 2 میهمان
 • کلبه
برجسته
1,800,000 تومان/روزی
 • 2 اتاق خواب
 • 1 دوش در سرویس حمام
 • 4 میهمان
 • کلبه
1,000,000 تومان/روزی
 • بدون اتاق اتاق خواب
 • 1 دوش در سرویس حمام
 • 2 میهمان
 • کلبه
1,000,000 تومان/روزی
 • بدون اتاق اتاق خواب
 • 1 دوش در سرویس حمام
 • 2 میهمان
 • کلبه
1,000,000 تومان/روزی
 • بدون اتاق اتاق خواب
 • 1 دوش در سرویس حمام
 • 2 میهمان
 • کلبه

با ما در تماس باشید

جستجو کردن
0 بزرگسال
جستجو کردن


مقایسه اقامتگاه ها

مقایسه کنید

مقایسه تورها

مقایسه کنید